Affiliates

Liaison Logo

     

 1. N. KAPERONI & ASSOCIATES LTD
 2.    

 3. LIAISON MANAGEMENT CONSULTING
 4.    

 5. M. KARAMALIS – P. VLACHAKIS & ASSOCIATES LTD
 6.    

 7. KAPERONI-CORPORATE  REAL ESTATE
 8.    

 9. ANASTASIOS SKIADOPOULOS – FRANCHISE SERVICES
 10.    

 11. KAPERONI BFG SA